e-mail
O FIRMIE » REGULAMIN

(002-A) Informacje dotyczące ewentualnych reklamacji.


Informacje dotyczące ewentualnych reklamacji.

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.

5. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

6. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji należy napisać formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem na adres : P.P.U.H “ Szpitalak ” ul. Piastowska 8a, 47-303 Krapkowice POLSKA. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, podaje imię nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres na który będzie realizowana przesyłka zwrotna, kiedy nabył towar i jaki jest powód reklamacji - opis wady. (Zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.

9. Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie zostaną odebrane. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym i wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta. Brak odbioru spowoduje utylizację przesyłki w ciągu 14 dni co anuluje i zakończy sprawę.

10. DRUK REKLAMACJI TOWARÓW - KLIKNIJ lub wklej do przeglądarki link: http://www.roberto.com.pl/pdf/reklamacjatowarow.pdf

Wyślij zapytanie dotyczące tej strony Wydrukuj informację


ilość odwiedzin: 23616, dzisiaj: 10, użytkowników on-line: 3, ostatnia aktualizacja: 21-10-2022