e-mail
O FIRMIE » REGULAMIN

(003-A) Informacje o zwrocie i odstąpieniu od zakupu.


Adres do zwrotu;
BUTY ROBERTO
P.P.U.H. " SZPITALAK "
ul. Piastowska 8a
47-303 Krapkowice - POLSKA

Jak zwrócić?
Możesz wypełnić nawet ręcznie formularz odstąpienia od umowy
KUPNO/SPRZEDAŻ -ON LINE zawierający podstawowe informacje; imię i nazwisko, co zwracasz, kolor, rozmiar, kiedy kupiłeś, e-mail, Twój nr telefonu oraz nr konta do zwrotu. Kartkę z informacjami wyślij do nas w paczce zwrotnej z butami oraz e-mailem. Zachowaj dowód nadania paczki aż do zakończenia sprawy. Jest to bardzo ważne, bo najpierw musi do nas dotrzeć nieużywany produkt !!!

Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy , podanego poniżej. (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy) DRUK OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - KLIKNIJ lub wklej do przeglądarki link: http://www.roberto.com.pl/pdf/odstapienieodumowy.pdf


1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta.

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedający zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, który oferuje).

3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: P.P.U.H “ Szpitalak ” ul. Piastowska 8a, 47-303 Krapkowice POLSKA lub wysłanie pocztą elektroniczną pod adres: biuro@roberto.com.pl . Oświadczenie może być również dostarczone w przesyłce ze zwracanym Towarem na adres: P.P.U.H “ Szpitalak ” ul. Piastowska 8a, 47-303 Krapkowice.

4. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca jednak może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonalności czy pasowności butów.

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży na adres: P.P.U.H “ Szpitalak ” ul. Piastowska 8a, 47-303 Krapkowice POLSKA. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu zwrotnego odpowiedzialny jest zleceniodawca zamówienia.

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

9. Brak odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umowy zlecenia wykonania zamówienia indywidualnego jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.

10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy KUPNA/SPRZEDAŻ oraz akceptacją regulaminu i warunków sprzedaży ustalonych przez sprzedającego.

Wyślij zapytanie dotyczące tej strony Wydrukuj informację


ilość odwiedzin: 6663, dzisiaj: 87, użytkowników on-line: 5, ostatnia aktualizacja: 21-10-2022